ARTFISKE

K U N S T K R I T I K K

Et kort testament til DADA

Kunsten har gjennom tidene vært tilstede under små og store opprør. Fra definerende samfunnskriser til menneskelig vekst.

Dada-bevegelsen representerte i sin samtid menneskets behov for frihet, trygghet og svar. I en tid hvor de ytre og samfunnsmessige omstendighetene gjorde det umulig å finne mening i livet utenfor seg selv. Dadaistene, i protest mot de daværende forhold, demonterte kunstverket på leting etter en ny struktur. Gjennom litterære og kunstneriske produksjoner, utøvde de en søken etter et nytt, felles idégrunnlag. De forsøkte på noe som gir resonans i samtiden.

«gadji beri bimba

glandridi lauli lonni cadori

gadjama bim beri glassala …»

– Hubo Ball, 1916 (Hopkins, 2004, s. 311)

Som så mange før og etter – benyttet dadaistene kunsten til å understøtte menneskets rett til samhold, fred og frihet. Kunst er ytringsfrihet – og den skal vi ivareta.

Med takknemlighet for de frigjørende samfunnsmessige forhold som eksisterer i dag, samt en tilstedeværende bevissthet over de forhold som er urettferdige –

Jean (Hans) Arp, uten tittel, 1916-17, opprevne papirbiter limt på farget papir, 48.5 x 34.6 cm (MOMA, 2024)2.

Er vi på leting?

God 1. mai

– Karianne


  1. Hopkins, D. 2004. Dada and surrealism. A very short introduction. Oxford university press. ↩︎
  2. Museum of Modern Art. 2024. Jean (Hans) Arp Untitled (Collage with Squares Arranged according to the Law of Chance)1916–17. Hentet fra: https://www.moma.org/collection/works/37013 ↩︎


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *