Artfiske er et kunstnerskap av Karianne Fiske. Kunsten på denne siden er laget av Fiske. Fiske ble utdannet kunsthistoriker i 2023.

Man bestreber å besvare

de store spørsmål,

som melder seg.

Men da man ser,

at svar,

ligger i situasjoner,

rundt de små detaljer.

– Fiske ´23